Обучение
в USA

www.study-in-usa.eu
All you need to know when you are interested in studying,
doing research, or teaching in USA. The scholarship
database provides a quick overview.

0-700-18-448

* на цената на един импулс от цялата страна

Система на образование

Американската образователна система

Американската образователна система обхваща следните нива на обучение:

 • предучилищно образование - насочено към деца на възраст между 3  и 5 години;
 • детска градина - за деца между 5 и 6 години;
 • основно училище (elementary school)-от І-ви до VІ-ти клас с възрастова граница от 6 до 11 години;
 • средно училище (Middle schools) - от VІ-ти до VІІІ клас

Подготовката в средното училище е обикновенно до VІІІ клас. Училищата, в които се учи до ІХ клас се наричат "junior high schools".

 • гимназия (high school) - от ІХ-ти до ХІІ-ти клас;
 • колеж - продължителността е две или четири години и се получава диплома за специалист или бакалавърска степен;
 • университет

В САЩ има различни видове основни и средни училища:

 • обществени училища (Public schools), предоставящи безплатно образование, финансирано от обществените данъци;
 • частни училища (Private schools)- по-скъпи са от обществените. Класовете са малки и се предлагат специализирани програми;
 • частни църковни училища (Parochial schools)-това са частни религиозни училища, които съчетават религиозното обучение със стандартното образование;
 • друга форма на обществени училища (Charter schools) - малки училища, финансирани от обществени данъци, но с по-персонален подход в обучението и с акцент върху качеството.

Съединените щати нямат национална образователна система. Военните академии са единствените образователни институции под егидата на федералните власти. Правителството обаче дава указания и осигурява финансирането на федерални образователни програми, в които участват както държавни, така и частни училища, и които са под ръководството на Министерството на образованието /Образователния департамент/ на САЩ.
В САЩ колежът е институция за по-висока степен на образование, предлагаща курсове по сродни предмети. Например един либерално ориентиран колеж по изкуствата предлага курсове по литература, чужди езици, история, философия и различни науки, докато в един бизнес колеж има курсове по счетоводство, капиталовложения и маркетинг. Много колежи са независими и присъждат степента бакалавър на завършилите продължаващата най-често четири години програма за обучение. Колежите обаче могат да бъдат и съставна част от университети. Обикновено в един голям университет са включени няколко колежа с програми, осигуряващи дипломи при завършването, един-два  по-специфични института /например юридически институт или медицински институт/, както и едно-две изследователски звена. Американците често използват думата „колеж” не само за същинските колежи, но и за университетите.
Всеки щат има своя университет, а някои щатове поддържат големи мрежи от колежи и университети. Има големи градове със собствени държавни университети. В много области за някои студенти двегодишният колеж /junior college/ или така нареченият градски или технически колеж /community college/ служат като мост между гимназията и четиригодишните колежи. При двегодишните колежи студентите обикновено заплащат по-ниски суми за курсовете и остават близо до родния дом. За разлика от даващите средно образование държавни училища, държавните колежи и университети обикновено имат определени такси за обучение.Изпрати сайта на приятел

Captcha image


Абонирайте се за нови програми

Captcha image