Обучение
в USA

www.study-in-usa.eu
All you need to know when you are interested in studying,
doing research, or teaching in USA. The scholarship
database provides a quick overview.

0-700-18-448

* на цената на един импулс от цялата страна

Видове стипендии

Ако имате сериозно намерение да кандидатствате в САЩ и ако целта ви е да получите пълна стипендия, трябва да започнете подготовката си две години предварително.

Септември – май

За да кандидатствате за пълна стипендия е необходимо да положите TOEFL, SATI и SATII. Трябва да представите резултати от SATII поне по три предмета – по избор математика (IC и IIC), биология, химия, история (американска и световна), езици и други, като единият от тях е задължително да бъде SATII Writing.
Първоначално започнете подготовката си за стандартизираните текстове самостоятелно, а след като се запознаете с материала и установите къде имате пропуски, се запишете на курсове. Направете пробни тестове, за да установите на какво равнище са знанията ви. Наблегнете на SATI и по-специално на езиковата част, защото за кратко време е необходимо да научите над 3500 думи.
Започнете да проучвате учебните заведения, изберете най-подходящите и разгледайте уебсайтовете им, за да се уверите, че отпускат финансова помощ.
Използвайте свободното си време, за да участвате в извънучебни дейности, спортни мероприятия и олимпиади, защото те играят съществена роля за получаването на стипендия.

Юни – август

Направете списък на евентуалните източници на финансиране, в случай че не получите предложение за пълна стипендия: семейство, работа, фондации и организации. Обикновено шансовете за финансиране на докторанти са по-добри, отколкото на начинаещи студенти.
Регистрирайте се за TOEFL и SAT и се явете на тестовете възможно най-рано (препоръчително е веднъж в края на 11 клас и веднъж – в началото на 12 клас), но само ако се чувствате достатъчно добре подготвени. Имайте предвид, че резултатите от TOEFL са валидни само две години.
Окончателно спрете избора си върху максимум 20 учебни заведения, които отговарят най-пълно на вашите изисквания за учебна програма, местоположение и цели.

Септември-февруари

Ако не сте доволни от резултатите си от TOEFL и SAT, имате възможност да ги подобрите, като се явите отново през октомври, ноември и декември. В случай, че положите някой от тестовете през януари, изпратете резултатите си директно до учебните заведения, които имат по-късен прием.
Отправете до колежите и университетите молба да ви бъде изпратен каталог, документи за кандидатстване и информация за финансова помощ за чуждестранни студенти. За повечето американски вузове формулярите за кандидатстване (Common Application) и за финансова помощ (Foreign Financial Aid Application) са универсални и може да се свалят от уебсайтовете на вузовете. Проверете дали е възможно тези документи да се попълнят on-line. Постарайте се да давате само вярна информация в тях.
В случай, че таксата за разглеждане на документите (Application Fee), която е между $15 и $100, ви затруднява финансово, влезте в контакт с офиса за чуждестранни студенти (Admission Office), за да разберете дали е възможно да ви бъде опростена (Fee Waver). Опишете вашите финансови възможности и поискайте инструкции за подготовката на писмото (Application Fee Waver Request).
Обмислете проекта за вашето есе (Statement of Purpose) и отделете достатъчно време за подготовката му. То трябва да съдържа до 500 думи или не повече от една страница А4 на компютър. Може да се напише на отделен лист или на четвъртата страница от Common Application.
Поискайте от училищното ръководство справка от последните три години (Secondary School Report) и справка за първия срок на дванадесети клас (Midyear School Report). Документите трябва да са преведени на английски и заверени от нотариус.
Продължете да проучвате възможните източници за финансиране. Свържете се с ваши познати, които живеят в САЩ, установете контакт с етнически и религиозни групи, клубове, фондации и т.н. Изпратете писма до тях с молба за финансиране на обучението ви.
Помолете ваши преподаватели или познати да напишат препоръките ви, като ги инструктирате предварително основно на какво да наблегнат. Препоръките трябва да са преведени на английски език.
Изпратете до избраните учебни заведения попълнените документи и формулярите за финансова помощ. За по-голяма достоверност препоръките се изпращат отделно. В плика с документите можете да добавите и незадължителните за попълване формуляри, отнасящи се до вашите т.нар. Activities: интереси, хобита и дейности, с които сте се занимавали през свободното си време. Добавете албум с ваши снимки, рисунки, касета с музика и др.

Март – август

от началото до средата на април ще получите отговорите на колежите и университетите.
Изпратете писмо по факс или по електронна поща до учебните заведения, които закъсняват с отговора си със запитване дали са взели решение по вашата кандидатура.
Изберете колежа или университета, който ви предлага най-изгодни финансови условия и изпратете писмо, в което потвърждавате, че ще се запишете в него, както и всички допълнителни документи, които се изискват от вас. Ако трябва сами да заплащате обучението си, необходимо е да представите документи за финансова осигуреност, въз основа но които учебното заведение издава форма І-20, срещу която ще получите учебна виза. Това може да е декларация от спонсор, който поема издръжката ви, придружено от писмо на банка, че на името на спонсора има сметка, която съдържа сума, покриваща таксата на обучение и още поне $10 000 (по хиляда долара на месец).
Подайте молба да ви бъде запазено място в общежитията (campuses). Инструкции ще получите заедно с писмото за прием.
Уведомете учебните заведения, които също са ви приели, за решението си, че няма да се запишете в тях.
Изпратете благодарствени писма до тези, които са ви помогнали с препоръки или по някакъв друг начин. Информирайте ги за вашите бъдещи планове.
Ако не ви е отпусната пълна финансова помощ (tuition, room&board, insurance, books&expenses) от училището, в което сте приети, опитайте се да намерите алтернативни източници за финансиране.
Размножете писмото за прием, приложете писмо с молба за финансова помощ и го изпратете до предварително набелязани организации и фондации.
Подгответе документите си за виза – форма І-20, уверение за прием, финансови документи от вашия спонсор, ако са необходими.

Явете се на интервю в Посолството на САЩ.
Визата ви дава право да влизате еднократно в страната, затова трябва да я подновявате всяка година в Посолството на САЩ в България. Ако прекратите обучението си, ще се окажете незаконно пребиваващ в Щатите.Изпрати сайта на приятел

Captcha image


Абонирайте се за нови програми

Captcha image