Обучение
в USA

www.study-in-usa.eu
All you need to know when you are interested in studying,
doing research, or teaching in USA. The scholarship
database provides a quick overview.

0-700-18-448

* на цената на един импулс от цялата страна

Записване

Крайните срокове за кандидатстване в американски висши учебни заведения изцяло зависят от началото на конкретните програми и специализации, които са привлекли вниманието ви, в отделните университети, колежи и училища. Най-често, обаче за есенния семестър крайният срок е януари, а за пролетния – месец октомври.

Обемът на изискваната документация за кандидатстване и записване също е изцяло функция от изискванията на конкретното американско висше училище. Най-общо, обаче той включва следните документи - формуляр за кандидатстване, който или е универсален или се сваля от интернет страницата на отделното висше учебно заведение, легализирани и преведени на английски диплома за средно образование или академична справка за успех, препоръки от преподаватели, описание на хобита, извънкласни дейности и ако има такива – академични постижения, мотивационно есе на тема зададена от съответния ВУЗ, сертификат за удостоверяване на ниво на владеене на английски език, резултати от тестове за оценяване на академичния потенциал – SAT или ACT, кандидатстудентска такса, а в някои университети и колежи се провежда също така и събеседване.Изпрати сайта на приятел

Captcha image


Абонирайте се за нови програми

Captcha image