Обучение
в USA

www.study-in-usa.eu
All you need to know when you are interested in studying,
doing research, or teaching in USA. The scholarship
database provides a quick overview.

0-700-18-448

* на цената на един импулс от цялата страна

Тестове и сертификати

Основният езиков сертификат, който най-често се изисква за висше образование в САЩ, е TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Това е специален изпит по английски език, в качеството му на чужд. Тестът се разработва и приема от Американският съвет. Той е основно ориентиран към изискванията на образователната система в държави като САЩ и Канада, но напоследък употребата му се среща относително по-често и във Великобритания. Тестът TOEFL има компютърен и хартиен вариант. Изпитът е за 3,5 часа и се състои от четири части – слушане, писмена задача, четене и написване на есе. Максималният възможен бал за писмената част е 677 точки, а за компютърната – 300. Писменият изпит TOEFL може да се вземе в страната, където кандидатите живеят или в САЩ - на определени дати през цялата година. Компютърната част на теста може да се направи практически през цялото време, но заявките за нея се подават по-отрано, а не в последния момент. На отделни места в САЩ също така едни от най-изискваните езикови сертификати са IELTS и ESOL Cambridge.Изпрати сайта на приятел

Captcha image


Абонирайте се за нови програми

Captcha image