Обучение
в USA

www.study-in-usa.eu
All you need to know when you are interested in studying,
doing research, or teaching in USA. The scholarship
database provides a quick overview.

0-700-18-448

* на цената на един импулс от цялата страна

Защо в САЩ?

Защото Съединените Американски Щати дават отлични възможности и перспективи на чуждестранните студенти включително и българските.

Международно признато, престижно образование

Дипломите, получени от университети в САЩ, са признати в цял свят. Получената академична степен от американски колеж или университет е марка за качество, което остава през целия Ви живот. Американските университети се стремят да отговарят на съвременните изисквания не само в сферата на теоретическите разработки, но и в областта на практическите изследвания.

Високо качество на образованието

Oбучението в САЩ се провежда по съвременни методи и учебни пособия. Много колежи и университети са световно известни с високото качество на своите академични програми. Частните университети като Harvard, Princeton, Stanford, Cornell, и Massachusetts Institute of Technology, а така също и държавните университети като Университета в Илинойс, Университета в Калифорния - Berkeley, Университета в Мичиган - Ann Arbor, Университета в Madison и други са известни на студентите и работодателите от цял свят. Но освен тези водещи университети, на територията на САЩ има стотици държавни и частни колежи и университети, които предлагат високо качествено образование.

Достъпност на образованието

Едно от условията за прием  в американско висше училище е да имате предварително положен езиков изпит. Приемът се извършва само по документи, с изключение на специализираните висши училища по музика, спорт и изкуствата.

Гъвкавост на образователната система

Американската образователна система се характеризира със своята гъвкавост  В зависимост от интересите си, можете сами да определяте учебната си програма, като от Вас се изисква да покриете определени курсове и да получите определен брой кредити.
Почти всички университети предлагат природо-математически, хуманитарни или инженерни специалности, но в същото време имате възможност да направите уникална комбинация от учебните дисциплини и да придобиете уникална специализация.

Кандидатстване в няколко университета

Няма ограничение в броя на учебните заведения, в които може да кандидатствате, но трябва добре да прецените шансовете си за прием с Вашите резултати от диплома си и от езиковите изпити.

Предлагат се различни и интересни специалности

Във висшите учебни заведения в Америка се предлага голяма гама от специалности – хуманитарни, природо-математически, инженерни. Ето защо е нужно да си изберете по-престижно висше учебно заведение, тъй като това има голямо значение за по-нататъшната Ви кариера.

Процентът на чуждестранните студенти в някои университети е голям и за тях са създадени редица улеснения – въвеждане в новата среда, осигуряване на помощ в търсенето на работа, индивидуални консултации и др.

Учебните групи са малки – между 10-20 студента в група. Това дава възможност професорите да имат пряк контакт с всички студенти в групата, да се провеждат дискусии на определени теми. Тези тесни взаимоотношения между студентите и преподавателите спомагат за подобряване на учебния процес и мотивират студентите в тяхното следване. От друга страна се създават приятелски, неформални отношения между студентите, подобряват се езиковите умения на чуждестранните студенти, научавате за бита, културата, обичаите на американците, като това спомага за Вашето по-бързо адаптиране и приспособяване към техния начин на живот.

Дистанционно обучение

Дистанционното обучение е много популярно в Америка. Обаче трябва да бъдете много внимателни, т.к. много от програмите не са акредитирани. Някои от университетите изискват през първата година да присъствате в кампуса.


Изпрати сайта на приятел

Captcha image


Абонирайте се за нови програми

Captcha image